Τι είναι η ωχρά κηλίδα

Η ωχρά κηλίδα που ουσιαστικά αποτελείται από φωτοϋποδοχείς (κωνία) βρίσκεται στο οπίσθιο και κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδή. Ο αμφιβληστροειδής μετατρέπει το φωτεινό ερέθισμα σε νευρικό ερέθισμα το οποίο ο εγκέφαλός μας μπορεί και αντιλαμβάνεται σαν εικόνα.

Η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την ευκρινή και κεντρική όραση και την παρατήρηση λεπτομερειών στο παρατηρούμενο αντικείμενο. Για όλες τις καθημερινές δραστηριότητες όπως η αναγνώριση προσώπων, η ανάγνωση, η οδήγηση είναι υπεύθυνη η ωχρά κηλίδα.

Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Διακρίνεται σε υγρού και ξηρού τύπου. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδος (ή αλλιώς σχετιζόμενη με την ηλικία εκφύλιση), είναι η πιο συχνή αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης στον δυτικό κόσμο.
Η πάθηση αυτή προσβάλλει την κεντρική περιοχή του βυθού του οφθαλμού, η οποία όπως είπαμε είναι και η πιο σημαντική. Κάθε σταδιακή μείωση της κεντρικής όρασης ή παραμόρφωση αυτής πρέπει να μας οδηγήσει στον ειδικό, ο οποίος μετά από εμπεριστατωμένη κλινική εξέταση αλλά και άλλες ειδικές εξετάσεις όπως η φλουροαγγειγραφία και το OCT θα μας καθοδηγήσουν.

Η διάγνωση της γίνεται με την:

flouroagiografia

Φλουροαγγειογραφία

και το:

OCT

OCT

oxra_kilida

Η θεραπεία της ΗΕΩ Υγρού Τύπου πραγματοποιείται με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων, στα πλαίσια των σύγχρονων απόψεων αντιμετώπισης της ΗΕΩ υγρού τύπου, της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας και άλλων παθήσεων του Βυθού.

Share