Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την εξελισσόμενη βλάβη και καταστροφή του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο λειτουργεί ως η οδός επικοινωνίας που μεταφέρει την εικόνα που βλέπουμε στον εγκέφαλο.

Όταν αυτό υποστεί βλάβη, το οπτικό πεδίο μειώνεται σιγά σιγά, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Η θεραπεία δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη χαμένη όραση, μπορεί όμως αποτρέψει την περαιτέρω απώλεια όρασης.

Τα άτομα που κινδυνεύουν να αναπτύξουν γλαύκωμα είναι αυτά που έχουν υψηλή Ενδοφθάλμια Πίεση, οι Μύωπες καθώς και τα άτομα που έχουν συγγενείς με γλαύκωμα ή που πάσχουν από Ημικρανίες.

Όσο πιο έγκαιρα γίνεται η διάγνωση, τόσο νωρίτερα ξεκινά η θεραπεία -αφού επιλεγεί πρώτα ο κατάλληλος τύπος θεραπείας- με αποτέλεσμα τη μικρότερη δυνατή φθορά του οπτικού νεύρου.

glaukwma

Αντιμετώπιση

Οι διαγνωστικές εξετάσεις γλαυκώματος που πραγματοποιούνται στο Glaucoma Laser Eye Center Athens είναι οι παρακάτω:

 • Τονομέτρηση
 • Γωνιοσκοπία
 • Άμεση ή Έμμεση Οφθαλμοσκόπηση και φωτογράφηση του οπτικού νεύρου
 • Περιμετρία, δηλαδή μελέτη του οπτικού πεδίου με τη χρήση ειδικών περιμέτρων
 • Τονομέτρηση και 24ωρη τονομετρική καμπύλη με χρήση διαφόρων τονομέτρων (Goldmann, Pascal, Αέρος κλπ)
 • Ανάλυση οπτικών ινών με GDx VCC ή OCT ή HRT, τεχνολογίες που μας παρέχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε και να μετρήσουμε το πάχος των οπτικών ινών και κατά συνέπεια να προβούμε σε πρώιμη διάγνωση ή πληρέστερη παρακολούθηση, αφού οι οπτικές ίνες είναι αυτές που προσβάλλονται πρώτες στο γλαύκωμα.
 • Παχυμετρία κερατοειδούς για μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδούς, που θεωρείται μια σημαντική εξέταση, καθότι το πάχος μπορεί να επηρεάζει τη μέτρηση της Ενδοφθάλμιας Πίεσης, δηλαδή να υπερεκτιμάται η πίεση σε έναν παχύ κερατοειδή ή να υποεκτιμάται σε ένα λεπτό κερατοειδή. Η εξέταση γίνεται είτε με υπερηχητικό παχύμετρο και αρκεί μια μικρή επαφή με τον κερατοειδή ή με απεικονιστική μέθοδο, που δεν απαιτεί επαφή.
 • Απεικόνιση και μελέτη της κεφαλής του Οπτικού Νεύρου με ψηφιακή φωτογράφιση ή άλλες απεικονιστικές μεθόδους
 • Απεικόνιση προσθίων μορίων και γωνίας προσθίου θαλάμου (OCT anterior segment or Pentacam)

Θεραπευτική προσέγγιση

Πέραν της φαρμακευτικής αντιμετώπισης υπάρχουν χειρουργικές δυνατότητες αντιμετώπισης της πάθησης στις οποίες περιλαμβάνονται:
 • Η τραμπεκουλοπλαστική με laser, που γίνεται ώστε να διευκολύνουμε την παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού από τη γωνία μεταξύ ίριδος και κερατοειδή.
 • Η περιφερική ιριδοτομή με Nd: YAG laser σε ορισμένους οφθαλμούς, που έχουν μια ανατομική προδιάθεση για οξύ γλαύκωμα ή οφθαλμούς που έχουν ήδη υποστεί οξύ γλαύκωμα
 • Η τραμπεκουλεκτομή, που είναι μία διατιτραίνουσα χειρουργική επέμβαση, η οποία βοηθά σημαντικά στο να μην εξελιχθούν περαιτέρω οι βλάβες στο οπτικό πεδίο, μειώνοντας την ενδοφθάλμια πίεση σε επίπεδα που θεωρούνται χαμηλά, χωρίς όμως να μπορεί να αναστρέψει τις ήδη υπάρχουσες βλάβες που έχουν προκληθεί από το γλαύκωμα.
 • Η εν τω βάθει σκληρεκτομή, που ανήκει στις μη διατιτραίνουσες διηθητικές αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις, όπου δεν ανοίγεται το τοίχωμα του βολβού. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Glaucoma Laser Eye Center Athens καθηγητής κ. Β. Κοζομπόλης από τους πρώτους στην Ευρώπη και πρώτος στην Ελλάδα, εφήρμοσε την παραπάνω τεχνική την οποία εξέλιξε και συνδύασε με την χρήση ειδικών βαλβίδων για βέλτιστα χειρουργικά αποτελέσματα. Τις τεχνικές αυτές παρουσίασε στα μεγαλύτερα ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
 • Επιλογή από τις αποκαλούμενες MIGS (Micro Invasive Glaucoma Surgery), ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος και τη σταδιοποίηση του:

Σταδιοποίηση θεραπευτικής προσέγγισης στο Γλαύκωμα

 • Φαρμακευτική θεραπεία (επιλογή – συνδυασμός αντιγλαυκωματικών φαρμάκων)
 • Selective Laser Trabeculoplasty
 • Χειρουργικές επιλογές (ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς):
  • Εν τω βάθει σκληρεκτομή
  • Καναλοπλαστική
  • MIGS (Micro Invasive Glaucoma Surgery)
  • Βαλβίδες: Xpress – Ahmed – Molteno (ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της νόσου)

Εν τω βάθει σκληρεκτομή

Νέες τεχνικές

Βαλβίδα Xpress

Share