Βιογραφικό

Κοζομπόλης Βασίλειος

Ο Βασίλειος Κοζομπόλης γεννήθηκε στην Αθήνα και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής με Άριστα από το Πανεπιστήμιο της Messina, Italy. Στη συνέχεια, ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στο Ιπποκράτειο Nοσοκομείο στην Αθήνα.

Έγινε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σύνδρομο αποφολίδωσης και αποφολιδωτικό γλαύκωμα / Άριστα).

Υπήρξε μέλος, επί 10ετία, της ερευνητικής ομάδας του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ), αναπτύσσοντας δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο του γλαυκώματος αλλά και στον χώρο της διαθλαστικής χειρουργικής.

Μετεκπαιδεύτηκε στο Wellington Hospital of London – UK (1995), Jule Gonin, Lausanne – Switzeland & University EyeClinic, Verona – Italy (1997). Έγινε Καθηγητής του Δ.Π.Θ. & Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής από το 2002, την οποία οργάνωσε εκ του μηδενός

Ίδρυσε και οργάνωσε το Μεταμοσχευτικό Τμήμα Κερατοειδούς & την Τράπεζα Οφθαλμών. Ίδρυσε και οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛΚΕΘΟΠ).

Δημιούργησε και είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (MSc) «Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία», το πρώτο οφθαλμολογικό MSc που πραγματοποιείται με τηλεκπαίδευση (e-learning, distance learning).

Κατοχύρωσε δύο διεθνείς πατέντες (ΟΒΙ & European Patent Office): Ενδοφθάλμιο τονόμετρο.

Είναι μέλος διεθνών ερευνητικών επιστημονικών ομάδων (Lindberg Society, Exfoliation Special Interest Group, European Eye Bank Association).
Δημιουργός του νέου συνεδριακού θεσμού: «Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο».

Επίσης, είναι μέλος των παρακάτω επιστημονικών εταιρειών:

  • Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος
  • Ελληνική Εταιρεία Κερατοειδούς
  • The European Glaucoma Society (EGS)
  • The American Academy of Ophthalmology (AAO)
  • The New York Academy of Sciences
  • The Lindberg Society (Επιστημονική εταιρεία για τη μελέτη του συνδρόμου αποφολίδωσης)
  • The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)
  • The European Society of Cataract & Refractive Surgery (ESCRS)

Έχει περισσότερες από 110 διεθνείς δημοσιεύσεις σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά περιοδικά (Peer-reviewed Journals, listed in index medicus) και έχει 1500 περίπου βιβλιογραφικές αναφορές.

Είναι κριτής σε πλέον των 15 αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών με υψηλό δείκτη απήχησης (Impact Factor).

Έχει συγγράψει, σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, κεφάλαια που αφορούν στη Φαρμακευτική και Χειρουργική Θεραπεία του Γλαυκώματος και του Αποφολιδωτικού Συνδρόμου (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλαυκώματος κ.α.), στη Θεραπεία του Κερατόκωνου και τις Εφαρμογές του CROSSLINKING και έχει πραγματοποιήσει ως προσκεκλημένος ομιλητής ή συντονιστής ή εκπαιδευτής μεγάλο αριθμό ομιλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, έχει προτείνει νέες χειρουργικές τεχνικές στην διεθνή επιστημονική κοινότητα που αφορούν στο Γλαύκωμα.

Διεθνείς Δημοσιεύσεις